www.gsyw.net > 四年级360 45简便计算

四年级360 45简便计算

360除以45=(360*2)÷(45*2)=720÷90=8或360÷45=360÷(9*5)=360÷9÷5=40÷5=8√希望你能看懂,你能明白, 望采纳,赞同

360÷45=(40*9)÷(5*9)=(40÷5)*(9÷9)=8*1=8 或者360÷45=360÷(9*5)=360÷9÷5=40÷5=8 祝你开心

360÷45=(360÷9)÷(45÷9)=40÷5=8

简便计算过程方法如下解:360÷45=360÷9÷5=40÷5=8

360÷45=40x9÷(9x5)=40÷5=8

=36乘45-34乘36-36乘1 =36乘(45-34-1) =36乘10 =360

360÷4÷6=90÷6=15

360÷45=360÷9÷5=40÷5=8

这道按照正常步骤来做就好了啊,9466-4786是整十的数,720/12也很整洁,这些数算起来都很方便的原式=4680/60=78

38*4*25 125*27*8 48*35*2*35458+251+749 196-26-74 8400÷25÷4536-249-136 813+569-213 48+52*346*32+46*68 94*99+94 101*482-48216*29+16*48+16*23 67*53-67*4315*(9+10+8) (6+8)*25

网站地图

All rights reserved Powered by www.gsyw.net

copyright ©right 2010-2021。
www.gsyw.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com