www.gsyw.net > Ci有几个声调

Ci有几个声调

次、赐、刺、伺

少年不识bai愁滋味,为赋新词强说愁.风吹皱,一池春水.恨锁深闺,懒听黄鹂声唤.却被他勾起闲愁,意迟迟,无语凭栏.池塘生春草,园柳变鸣禽.山光忽du西落,池月渐东上.痴儿官事何时zhi了,恨花时、潘鬓先霜 问世间情是何物,直教生死相许. 天南地北双飞客,老翅几回寒暑. 欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女. 君应有语,渺dao万里层云,千山暮雪,只影向谁去. 横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚. 招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨.内 天也妒,未信与,莺儿燕子俱黄土. 千秋万古,为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁邱容处.

拼音ci有几个声调?拼音ci有四个声调.一声:疵.二声:词.三声:此.四声:刺.

“ci”第三声是cǐ,这个读音的汉字有:1、此,会意.从止,从人.甲骨文字形,左边是一只脚(止),右边是“人”,意思是一只脚踩在别人身上,组词有从此、因此、彼此、此间、此时.2、,意思是小的样子;渺小;微贱,组词有猥

拼音二声“yi”的字: 1.怡 【拼音】:yí 【解释】: 〈形〉 1.(形声.从心,台( yí)声.本义:和悦的样子) 2.同本义 怡,和也.《说文》 公乃为诗以怡王.《书金传》.郑注:“悦也.” 下气怡色.《礼记内则》.注:“

uē, ué, uě, uè 拼音字母表 中 声母: b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w (23个) 韵母:a o e i u ü ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ün ang eng ing ong (24个) 整体认读音节: zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying (16个) 单韵母

jīng和cì 好像太简单了吧!

y加u可以拼成四个调【yü】yǖ yǘ yǚ yǜ

是的. z c s后面都跟着i,zi ci si是整体认读音节,这里的i不能念i, 不是z c s与i相拼.声母z c s要读得轻短些,整体认读音节zi ci si 要读得响亮些,长些. 一个音节就是代表一个汉字的音,它们是一个整体,不能够拼读,加上声调就能表示一个字的读音了,在读法上zi ci si比z c s读的重一点.

平舌音 也就是z、c、s,发音时要注意两排牙齿夹住舌尖、唇形展开,像微笑的形状,气流冲出 .j、q、x 是舌面音,舌尖靠近下齿背但不接触(下面一排牙齿的背后) ,舌面用力,冲出气流~ 发音时舌尖如果接触牙齿 舌位就与zcs一样了、听起来气流震动强 所以发这三个音是 记住控制气流 越轻越好.

网站地图

All rights reserved Powered by www.gsyw.net

copyright ©right 2010-2021。
www.gsyw.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com